W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator (SALON URODY BEATA prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: SALON URODY BEATA z siedzibą w Warszawie 00-950, ul. Senatorska 28) zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych w Serwisie, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie.